Best Seven Tips For Telepathy

Best Seven Tips For Telepathy

. ב היסטורי , המושג רעיון של טלפתיה מופיע בסוף המאה ה -19, כאשר מדעי טבע עשו גדולה מקדם קבלת הבקשה של שחזה פסיכולוגיות תופעות להסביר או להבין פעילויות טבעיות מלבד התופעות הפיסיקליות שנמצאות . היום, טלפתיה צורות כאחד הראשי הענף parapsychological מחקר המתמקד איך עובד טלפתיה. כוחה של הנפשי טלפתיה הוא די לשכנע ו מושך כי בספרות, טלפתיה היא בדרך כלל מעצמה כי גיבור או מאוד איש רע יש.

בדרך כלל, טלפתיה אם מוכח לעבוד יכול להיות בסופו של דבר פנטסטי אחד אולי יש אי פעם. לחלופין, אם מישהו אולי יש את זה אז היכולת ל- תהליך של שליחה ו מקבל רעיונות מ אדם אחד למשנו אולי רק להיות בסופו של דבר תחושה רגילה אנחנו שימוש . עבור אלו עם תקליטים נקיים מעל שמם, אולי בקשה משימה תהיה משב רוח כי אין ראיונות יהיה ביצעו . מצד השני, זה לא להיות מעולה תועלת למי יש בעצם רשומה מוכתם. ספק , הם יוכלו לקלוט הרבה עת המתאר ולהפוך עמדה. . ב אמיתי בחיים, יש למעשה אדם אמר ל- להחזיק זה סוג של כוח בהתחשב בעובדה הוא גם הקשורים החוש השישי ואת שנבואותיו . כזה סלבריטי יש זה סוג של הכוח הנפשי היה נוסטרדמוס ובנג'מין פרנקלין מדי .

Real או לא, מעולה דבר אנשים הינם ללא טלפתי ולהפעיל את סולם מן עליית כוחה של נורמלי שעדיין צריך לשאול שאילתות אחד על השני. מי רוצה כדי מתגוררים עולם של שקט, בכל מקרה? העולם יהיה יותר מאורגן אם אנחנו יודעים זה לזה תחתון מאשר אם אנחנו ידע אחד את השני טוב. אם טלפתיה מגיע כאחד רגיל האמן חושים לילדים ואז לא תהיה שום היכרות חגיגות מתמיד לקרות כאן בעולם.